Giới thiệu


Cty TNHH Công Ngh Hòa Phát  Xin trân trng kính chào !

NHÀ CUNG CẤP

GIẢI PHÁP  AN TOÀN  & PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ :

TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - DẦU KHÍ - HÓA CHẤT...

1.    Explosion proof Lighting fixture – Đèn chống cháy nổ

2.    Explosion proof Control Station – Hộp điều khiển chống cháy nổ

3.    Explosion proof Juntion Box – Tủ điện chống cháy nổ

4.    Explosion proof Cable Gland – Vòng bịt đầu cáp điện

5.    Instrument Manifold & Fittings – Bulk Italy

6.    Flanges & High pressure fittings – Ajoo Korea

 

 

        RT HÂN HNH ĐƯC PHC V QUÝ KHÁCH HÀNG !